Zgodność z Dyrektywą EuP – Silniki

ITT Lowara pragnie poinformować Państwa, że wszystkie produkty, których dotyczy Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 640/2009 będą dostępne z minimalnym poziomem sprawności IE2 w ustalonym terminie.

Od samego początku Lowara srl zastosowała dobrowolne porozumienie europejskie CEMEP ustalające klasyfikację silników (EFF1, EFF2 i EFF3), które zostanie zastąpione przez klasyfikację według EU MEPS (IE1, IE2, IE3) począwszy od 16 czerwca 2011. Te dwie normy prawne nie są identyczne, ale w ogólnym zakresie są ze sobą porównywalne, jak przedstawiono poniżej.

Nowe poziomy sprawności:

IE1 (Sprawność Standardowa), podobna do EFF2

IE2 (Wysoka Sprawność), podobna do EFF1

IE3 (Sprawność klasy Premium)

Niżej załączone pismo zawiera szersze informacje na temat nowego ustawodawstwa i odpowiednich jego następstwach w odniesieniu do naszych produktów.

pismo urzędowe