Lowara dostarcza pompy Vogel dla instalacji demineralizacji wody w Holandii

W mieście portowym w Rotterdamie, wybudowano niedawno ogromną instalację do demineralizacji wody (DWP) z 1.400m3/h dla firmy Evides Industrie Water. Bazą całej instalacji jest zespół pomp Vogel produkcji Lowara. Struktura, jedna z największych w Europie zachodniej, została wykonana specjalnie celem dostarczania wody demineralizowanej do 18 zakładów w sektorze chemiczno/petrochemicznym. Podjęta inwestycja zakłada dwie fazy konstrukcyjne, pierwszą (zakończona) była budowa kompletnej instalacji demineralizacji do uzdatniania wody pitnej. Druga obejmuje instalację do wstępnej obróbki oczyszczającej dla wody powierzchniowej pobieranej bezpośrednio z jeziora Brielle.
Niezawodność i pełna kontrola
Wykonanie projektu, robót inżynieryjnych w zakresie mechaniki i elektryki, budowa i uruchomienie tej wysokojakościowej instalacji powierzono firmie Logisticon Water Treatment. Razem z klientem Evides Industrie Water, inżynierowie z firmy Logisticon zdecydowali o zastosowaniu pomp odśrodkowych Vogel serii LS, dla których jest wymagany szereg funkcji w instalacji DWP. Motywem podjęcia decyzji o wykorzystaniu pomp Vogel z Lowara Logisticon Water Treatment (w ścisłym kontakcie z Evides Industrie Water) była, oprócz możliwości ich pełnej kontroli (20-50Hz), powszechnie znana ich niezawodność. Pompy są sterowane przez przemienniki częstotliwości służące do regulacji prędkości silnika i optymalizowania sprawności pomp. Dzięki dokładnym testom przeprowadzonym w zakładzie Xylem w Austrii (w których klient miał możliwość uczestniczenia) przed montażem i uruchomieniem było możliwe sprawdzenie pomp pod względem rygorystycznie wymaganej sprawności, bezpieczeństwa jak i jakości wody.
Zostało zamontowanych 27 pomp Vogel, stanowiących część systemu ze sterowaniem częstotliwością wpływającej na zmianę prędkości silnika pomp w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Wśród nich są trzy duże pompy ssące osiowe LS wykonane z nierdzewnej stali (RSV 316), które odpowiadają za regulację głównej dystrybucji wody.

Całkowita wydajność pomp waha się od 200 do 1.600 m3/h z wysokością pompowania do 60 metrów. Oprócz tego zostały zastosowane różne pompy serii LSN i LSB, o szczególnie zwartej budowie, idealne do ograniczonych przestrzeni i wymagających tylko nieznacznej konserwacji. Wybór tych pomp jest niezwykle popularny w sektorze spożywczym i produkcji napojów, do ciepłej wody i ogrzewania, filtracji i systemów uzdatniania wody i sprawdzają się doskonale w zarządzaniu różnych działań w zakresie struktury DWP.
Pompy są wyposażone w silniki Siemens, wszystkie certyfikowane ze znakiem jakości EFF 1, potwierdzającym spełnienie najsurowszych wymogów w zakresie osiągów i maksymalnej sprawności.

Myślimy z wyprzedzeniem… i spełniamy wszystkie wymagania
Wzajemna współpraca pozwoliła na zakończenie pierwszej fazy instalacji DWP w grudniu 2009, wcześniej niż przewidziano, i rozpoczęcie drugiej fazy w styczniu 2010. Dzięki doskonałej niezawodności pomp Vogel instalacja będzie mogła pracować całą dobę w ciągu całego roku (z wbudowaną redundancją i zabezpieczeniem), gwarantując dostarczanie „non stop” wody demineralizowanej do łącznie 18 zakładów chemicznych i petrochemicznych.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat tego projektu kliknąć na poniższe linki lub wykonać kopiuj – wklej z browser:

http://english.logisticon.com/default.asp?mod=CMS&hId=72&menuID=101&pId=678&tw=dwp

http://www.evides.nl/en/Industrial/Pages/default.aspx

immpdf2-30443