Nowy rozdział w technologii pompowania w bibliotece Uniwersyteckiej w Moskwie

Kraj odniesienia: Rosja

Zastosowania: Użytek prywatny

Biblioteka Uniwersytetu Łomonosowa w Moskwie jest olbrzymim obiektem rozpościerającym się na powierzchni 55.000 m2. Korzysta z niego ponad 36.000 studentów i 7.000 absolwentów kontynuujących studia podyplomowe. Ten nowy obiekt, zbudowany w 2004 w celu upamiętnienia 250 lat uniwersytetu przechowuje drogocenne dzieła literackie, historyczne oraz współczesne teksty naukowe.
Niezwykle ważne jest, aby przy tak bogatych zbiorach były zachowane surowe wymogi odnośnie temperatury i wilgotności powietrza wewnątrz budynku oraz aby jakość instalacji satysfakcjonowała szeroką szerzę użytkowników pośród pracowników i studentów.
Doskonałe rozwiązanie systemu pompowania HVAC
Pompy Lowara stanowią w bibliotece podstawę systemu HVAC zarządzającego ogrzewaniem, wentylacją i zaopatrzeniem w pitną wodę. Pompy serii FC i SV zostały dostarczone przez dystrybutora rosyjskiego Lowara, firmę Water Technics Moscow. Wybór tego typu pomp miało na celu stawienie czoła wszystkim wymogom operacyjnym związanym z wahaniami temperatury oraz zagwarantowanie niezawodności działającego bez przerwy systemu. Mówiąc innymi słowami: “główną cechą charakterystyczną tej serii pomp jest sprawdzona niezawodność, zredukowane koszty zarządzania oraz konkurencyjne ceny”.
Seria FC jest idealnym rozwiązaniem dla instalacji obiegu ciepłej i zimnej wody oraz podstawą dla instalacji grzewczej i wentylacyjnej biblioteki. Instalacja grzewcza jest wyposażona w dwie żeliwne pompy odśrodkowe in-line serii FCS, natomiast instalacja wentylacyjna jest sterowana przez dwie podobnego typu pompy monoblokowe serii FCE. Seria FC może pochwalić się maksymalną wydajnością w wielkości 190m3/h oraz maksymalną wysokością pompowania do 90 m, z wirnikiem z nierdzewnej stali AISI316L.
Dwie pompy serii SV dostarczają pitną wodę, a pozostałe dwie pompy tego samego typu odpowiadają za cyrkulację wody w instalacji grzewczej. Ta seria charakteryzuje się wydajnością do 120 m3/h i wysokością pompowania do 330 m i jest ona często wykorzystywana do innych zastosowań, na przykład w basenach lub do pompowania agresywnych cieczy.
Złożoność i wyrafinowanie systemu gwarantują bibliotece korzystanie z długotrwałej i skutecznej pracy pomp Lowara, co jest świadectwem umiejętności i kompetencji firmy Water Technics. Pompy są podstawowym elementem prawidłowego funkcjonowania archiwum biblioteki i gwarancją na jej przetrwanie jako instrumentu dydaktycznego przez następnych 250 lat.