Pompy studniowe o maksymalnej wydajności: nadzwyczajna oszczędność kosztów energetycznych

Zastosowania: Użytek prywatny
Nowy 36-piętrowy symbol Zurychu, ustala nowy trend w konstrukcji budynków handlowych charakteryzujących się nowoczesną architekturą, przejrzystością, urokiem i perfekcją techniczną.
Niemiecka firma Brunnenbau Conrad GmbH, z siedzibą w Merxleben/Turyngia, wygrała duży przetarg na obniżenie warstwy wodonośnej.
W lutym 2008 roku rozpoczęły się przygotowania do realizacji projektu Prime Tower, którego zakończenie jest przewidywane na wiosnę 2011 roku. Prime Tower, o wysokości 126 m, dysponuje ogólną powierzchnią 39.500 m² na 36 piętrach.
Prime Tower, wraz z przylegającymi budynkami Cubus i Diagonal, tworzy jedyny w swoim rodzaju całościowy kompleks architektoniczny, wyjątkowy i wszechstronny, w którym swoje ważne miejsce znalazła również kultura i gastronomia.

W związku z koniecznością odprowadzenia wód gruntowych w ilości ponad 1.000 m³/h, zaproponowano rozwiązanie wykorzystujące pompownie ściekowe. Drugim problemem projektantów była lokalizacja budynku. Odpompowywana woda wymagała transportu przez strefę urbanistyczną Zurychu przy różnicy wzniesień ponad 1000 metrów, do rzeki Limmat. Do pokonania oporów rurociągu, oraz bezwzględnej różnicy wzniesień zaprojektowano dwa zestawy pompowe.

We współpracy z firmą Bauer Spezialtiefbau, firma Brunnenbau Conrad GmbH sporządziła projekt systemu odwodnienia, z wykorzystaniem studni i pomp głębinowych 6″ serii Z 660-04 Lowara.
Pompy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zagwarantować ciągły odbiór wody ze studni drenażowych do rowu odwadniającego poprzez system automatycznego sterowania przepustnicami.
Zastosowano 22 pompy Z660- 04 w 16 studniach (w niektórych studniach po dwie pompy).

Produkty i zastosowanie
Zastosowane pompy głębinowe wykonane z nierdzewnej stali są niezwykle skuteczne w obniżaniu warstwy wodnej, osuszaniu terenów budowlanych, kopalnianych, jak i zaopatrzeniu w wodę, utrzymywaniu zwiększonego ciśnienia oraz nawadnianiu.
Z natężeniem przepływu do 78 m³/h i wysokością pompowania do 700 m, pompy osiągają wydajność do 77%.

Dzięki doskonałej wydajności pomp, ich Nabywca zaoszczędził na kosztach energetycznych ponad 130.000,00 € w ciągu jednego roku trwania budowy.