Przedsiębiorstwa z regionu Górnej Adygi, zajmujące się przetwórstwem mlecznym w instalacjach produkcji lodu używają pomp o regulowanej częstotliwości.

Zastosowania: Przemysł lekki

Ogromne zużycie energii w procesie produkcji przetworów mlecznych zmusza także wytwórnie serów i przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem, do poszukiwaniaw zarządzaniu energią elektryczną rozwiązań oszczędnych i skutecznych.


Transport ciepła
podczas różnych procesów termicznych wymaga każdego dnia precyzyjnego zarządzania, mającego za zadanie zagwarantowanie niskich kosztów a przez to zapewnienie konkurencyjności.
Pompy Lowara pełnią kluczową rolę w instalacjach produkcji lodu służącego do chłodzenia mleka.

Wytwórnia serów Vipiteno w Vipiteno, w regionie Górnej Adygi, postanowiła zastosować tę politykę i, w ramach całkowitej przemiany, wyposażyła własną instalację produkcji jogurtów i magazyn składowy towarów w wysoko zaawansowane technologie. Wytwórnia serów jest jedną z najstarszych spółdzielni przetwórstwa mlecznego w Górnej Adydze i jednym z głównych dostawców jogurtu na rynek włoski. Każdego dnia przedsiębiorstwo przetwarza 130.000 litrów mleka, z których osiemdziesiąt procent zostaje przetworzonych w jogurt, masło, mleko, śmietanę i ser, podczas gdy 20 procent wytwórnia pozostawia w formie świeżego mleka. Obrót roczny spółdzielni w 2008 roku wyniósł 61 milionów euro.
Aby zarządzać dzienną ilością mleka pochodzącą od około 470 producentów, Górna Adyga zainwestowała w nową instalację produkcji lodu, której celem jest chłodzenie mleka w fazie następującej po pasteryzacji, oraz ponowne chłodzenie i utrzymywanie go w niskiej temperaturze do wykorzystania w kolejnych obróbkach.

Maksymalne zapotrzebowanie energetyczne w lecie

Gdy całkowite zużycie energii przedsiębiorstwa przetwórstwa mleka osiągnie swój maksymalny poziom, z powodu zwiększonego popytu na mleko i wysokich temperatur zewnętrznych w miesiącach letnich, potrzeba zimna w celu schładzania mleka jest wyższa. W tym przypadku instalacja produkcji lodu, dzięki swoim właściwościom magazynowania termicznego, pozwala na wykorzystanie korzystnych okresów taryfowych w nocy i na ograniczenie zużycia prądu podczas wysokich taryf w ciągu dnia. Do zarządzania instalacją, przedsiębiorstwa w Górnej Adydze wykorzystują najnowszy potencjał oszczędnościowy energii, dzięki zastosowaniu pomp o sterowanej częstotliwości marki specjalizującej się w tej branży – Xylem-Lowara, Großostheim. Używane pompy SHS 50-160/55 sterowane systemem Hydrovar prowadzą lód z odpowiedniego zbiornika do siedmiu obwodów poboru za pomocą dystrybutora, gwarantując w ten sposób optymalne zużycie energii. Dzięki inteligentnemu sterowaniu pompami, wytwórnia Vipiteno zapewnia sobie dodatkową oszczędność aż 70% energii elektrycznej podczas pracy pomp.

Dostarczanie lodu zgodnie z zapotrzebowaniem

Pompy zasilają w całości 11 stacji poboru, wychodząc od dwóch punktów dostawy mleka i kończąc za pomocą podgrzewaczy na ochładzalnikach produktu. Wymagana ilość lodu do chłodzenia produktów mlecznych zmienia się znacznie w zależności od wielkości produkcji, okresu w roku, zapotrzebowania w różnych momentach dnia i różnicy między temperaturą teoretyczną i temperaturą rzeczywistą. W celu zagwarantowania dostawy za pomocą siedmiu obwodów, pompy regulowane są w zależności od ciśnienia lodu dzięki przetwornicy częstotliwości i w zależności od zapotrzebowania mogą zostać włączone lub wyłączone. Liczba godzin pracy trzech pojedynczych pomp Lowara regulowana jest sterownikiem w taki sposób, by zagwarantowane było jednakowe obciążenie wszystkich pomp.

Zarząd Wytwórni Vipiteno jest całkowicie usatysfakcjonowany tym rozwiązaniem. W porównaniu do starej instalacji, produktywność i bilans energetyczny w tym podstawowym sektorze przetwórstwa produktów mlecznych polepszył się w sposób zdecydowany.

W projekcie poza firmą Xylem/Lowara z Großostheim, uczestniczyła firma, która dokonała montażu ABS di Babenhausen, firma ELPO z Brunico / Górna Adyga (układ sterowania), Frigoplan z Bolzano / Górna Adyga (sprężarki), Fafco z Biel, Szwajcaria (zbiorniki lodu) i Schneider Energieanlagen z Absam / Austria (projekt)